جوهر خشکیده ی یک بی احساس

http://www.facebook.com/#!/pages/%D8%B3%DA%AF-%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF/312889292088324

اگر دسترسی به فیس بوک دارید

من در پیج سگ ولگرد که آدرس آن در بالای صفحه وجود دارد مینویسم...

میتونید سگ ولگرد را فارسی سرچ کنید

فارسی

+ تاريخ سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 12:1 نويسنده پوریا

________________ وق وق های سگ ولگرد______________________

 

به زمینیان بگویید رفت

کسی که نیامده باید میرفت

بگویید خسته بود زین تکرار

بیهوده گشتن را تو دیگر نشمار

سیگاری بر لب

آخربن تصویر مانده در یاد

پنجره را بوسید

آرام که نه

فریاد زد خدا نگهدار

و سکوتی که فریادش را حارصانه قورت میداد

 

                                 تعطیل برای همیشه

+ تاريخ شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:48 نويسنده پوریا |

________________ وق وق های سگ ولگرد______________________

 

چکه چکه ماه میچکد

من دست در مغزم فقط بهم میزنم

خورشید میرقصد

و زمین پایکوبی میکند

لعنت به آفتاب که عفونت کرده

و زمانی که پرده اش را دوخته

و فریاد هایی که شورت تنگ بر تن کرده

+ تاريخ شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 14:47 نويسنده پوریا

________________ وق وق های سگ ولگرد______________________

مطالب قدیمی‌ترm0zhgan musiC